Vote pi Bonè

Kote pou fè vòt antisipe yo poko finalize pou eleksyon primè ak jeneral 2022 yo.

Lè tout adrès sa yo va rive jwenn nou, nou pral ajoute paj sa sou sit nou an.